Každý spotřebič nebo elektronika mají návod k použití, zakoupený kus nábytku obsahuje návod k sestavení, ale přesný návod, jak správně vychovávat své dítě neexistuje a přitom by ho spousta rodičů s nadšením uvítala. Výchova není věc snadná, avšak mnohdy stačí řídit se instinktem a snažit se vnímat dítě jako osobnost.


Styly výchovy

V souvislosti s výchovou se v literatuře píše o několika stylech. Nejznámější jsou tyto:
· Autokratický styl výchovy– děti nemají prostor k rozhodování nebo k vyjádření vlastního názoru. Rodiče jsou autoritou a děti se jim musí plně podřizovat a bezvýhradně poslouchat. Tento styl výchovy vytváří osobnosti s minimální dávkou sebeúcty a sebevědomí.
· Liberální styl výchovy– děti jsou vychovávány velmi volně. Řízeny nejsou téměř vůbec a mohou si jednoduše řečeno „dělat co chtějí“. Výsledkem jsou osobnosti neschopné dotáhnout cokoliv do konce, bohémové a chaotikové.
· Demokratický styl výchovy– tento styl výchovy je určitou kombinací obou předchozích stylů. Rodiče jsou přirozenou autoritou, nevyžadují od dětí absolutní submitivitu a současně jim dávají prostor pro vlastní vyjádření názoru, potřeb a přání. Tento styl v největší míře vytváří zralé osobnosti.

Záleží na každém rodiči, který výchovný styl si zvolí, ale jako nejvhodnější se jeví styl demokratický. Poskytuje osobní prostor dětem, ale současně dává rodičům příležitost k jejich formování.


Sedm bodů úspěšné výchovy

Výchova dítěte není věda, na kterou je potřeba zvláštní vzdělání, avšak pokud ho chcete dobře vychovat, není ani jednoduchá. Je třeba držet se určitých zásad. Když se toto rodič naučí, pak je na nejlepší cestě k úspěchu. Představím vám sedm bodů, kterých je vhodné se při výchově držet. Sama jsem je vyzkoušela při výchově svých dětí a musím říct, že fungují.

1. Chovejte se tak, jak budete vyžadovat od dětí– než začnete s výchovou, zamyslete se sami nad sebou. Je to jednoduché, buďte pro děti vzorem, ukazujte jim, co je správné a vyvarujte se zlozvyků, které by mohly napodobovat.

2. Vysvětlujte a seznamujte– tento bod je velice důležitý, jak pro rozvoj slovní zásoby, tak pro chápání souvislostí a nejrůznějších situací. Každou novou situaci je dobré dítěti vysvětlit a vracet se k ní, ptát se dítěte, napovídat a vysvětlovat znovu, dokud si nebudeme jistí, že ji dítě již správně pochopilo.

3. Nastavte hranice– děti mají mít určitou volnost a prostor pro vlastní vyjádření, avšak všeho moc škodí. Je třeba stanovit hranice (mantinely), se kterými dítě podle předchozího bodu seznámíme a vysvětlíme mu je tak, aby vědělo, že je nesmí překročit. Například, když nechcete, aby vám váš drobeček vytahoval hrnce ze skřínky nebo oblečení ze šatníku, právě zde je nutné nastavit pomyslnou hranici.

4. Dodržujte denní režim – tento bod je pro výchovu také důležitý. Jestliže je nastaven denní režim, dítě se lépe orientuje v tom, co se bude odehrávat (např. že po večeři se jde vykoupat, vyčistit si zoubky a pak jde spát), díky tomu je jistější a vy se tak vyvarujete zbytečným scénám a pocuchaným nervům.

5. Buďte důslední– po nastavení hranic a denního režimu je potřeba být důsledný a dbát na dodržování. Jestliže pro něco řeknete „NE“ musí to být „NE“ už napořád. Když jednou polevíte, ukážete tak dětem slabé místo, oni toho dokážou patřičně využít.

6. Buďte diplomaté, nevyužívejte metodu něco za něco– když po dětech něco vyžadujete a oni odmítají poslechnout, snažte se hledat diplomatické cesty řešení. Jestliže váš drobeček nechce například uklízet hračky, zkuste ho k tomu přimět formou hry – pomáhejte mu s úklidem a soutěžte, kdo to bude mít dřív, nebo dělejte, že nevíte, kam hračky patří a chtějte po něm, ať vám to ukáže. Určitě se však zkuste vyvarovat metodě: „Když si uklidíš hračky, koupím ti autíčko.“ Dítě možná uklidí, ale získá tak zkušenost, že za všechno, co udělá, musí následovat odměna, ale tak to v životě přece nefunguje.

7. Chvalte, ale nepřechvalte– je důležité děti chválit, ale i tady platí, že všeho moc škodí. Pokud dítě neustále chválíte, a to i za to, co se mu příliš nepovedlo, ve snaze povzbudit ho, vyvoláte v něm pocit, že je bezchybný a neomylný, a když se pak v životě setká s kritikou, nebude ji umět přijmout.

Když se naučíte s těmito sedmi body pracovat, uvidíte, že se vám bude výchova zdát mnohem snadnější, budete spokojenější, vaše dítě vyrovnané a klidnější a spokojenost bude panovat na obou stranách.