Buchlov postavený na stejnojmenné hoře nepochybněpatří mezi nejkrásnější dochované hrady na území Čech a Moravy.
Hrad Buchlov byl královský hrad založený patrněve třináctém století. Pověsti o něm však sahají do daleko hlubší historie.

Podle jedné z nich Moravu napadl vévoda Mstivoj a proto nechal král Svatopluk přestavět lovecký hrádek na ochrannou pevnost, pozdější hrad Buchlov.Další pověst sahá dokonce do 4. století, tedy do dob, kdy na území Čech a Moravy žily germánské kmeny markomanů.

Příběh o markomanské královně Fritigil

Na Moravěvládla svého času markomanská královna Fritigil. Ta prý nechala vystavět v hlubokých lesích lovecký hrad.
Bylo to za doby její vlády, kdy se začaly šířit zvěsti o křesťanském náboženství ažza řeku Dunaj. Královnu nová víra zaujala. Fritigil zasažena neznámým a působivým příběhem poslala posly do dalekého Milána, kde v té doběpůsobil charismatický biskup Ambrož. Biskup Ambrožpřijal laskavěkrálovninu delegaci a královněposlal vzácný dar. Knihu o víře, kterou osobněpro pohanskou královnu napsal.

Fritigil se stala křesťankou. A podobnějako o století později kněžna Ludmila, vládkyně se změnou vyznání obracela ke křesťanské víře také své poddané a to tím způsobem, že nechala v celé zemi kácet pohanské modly.

Jednou lovila v chřibských lesích a všimla si vyšlapané cesty vedoucí do kopce. Vedena ženskou zvědavostí nalezla nahoře jeskyni a v ní oltářse sochou boha lovu. Zde daleko od lidských domůse ukryly kněží se svým bohem, aby jej ochránili a uchovali poslední zbytky starobylých tradic, ale jejich úsilí vyšlo vniveč, protože královna nechala oltáři sochu zničit. Kněží utekli do vzdálených bezpečných míst a obětní místo osiřelo.

Po čase přišli na Moravu naši předkové a usadili se v těch místech. Slyšeli vyprávět příběh o zničeném oltáři a rozhodli se dát svému novému sídlu název Buchlov, tedy bůh lovu.

Možná dodnes ukazují na hraděmísto, kde stávalo obětiště. Toto je samozřejmějen pověst, ale je pravda, že v Buchlovských sbírkách byla nalezena podivuhodná bronzová soška jakéhosi bůžka.
Co odpovídá skutečnosti je osobnost markomanské královny Fritigil, která skutečněbyla v kontaktu s biskupem Ambrožem.