Jedno moudré rčení říká, že příbuzné si nevybíráme, ale v rámci dobrých vztahů bychom s nimi měli umět vycházet. Přece jen rodinu by měli tvořit lidé nám nejbližší. Své vlastní příbuzné už pravděpodobně znáte natolik, abyste věděla, jak k nim přistupovat, co od nich můžete čekat. S někým máte přirozeně vztah užší, s někým se vídáte jen proto, že se to v rodině sluší.
silueta rodiny
Vstoupíte-li do trvalého vztahu s mužem, dříve či později dojde k setkání s jeho užší a posléze i širší rodinou. V tomto případě jste tzv. hozena do vody a je na vás, jak se s touto situací poperete. Jistě budete chtít napoprvé udělat dobrý dojem a zároveň byste se měla snažit rodinu svého drahého poznat co nejlépe.
Jakým chováním podpoříte dobré vztahy v rodině?
Zeptejte se svého partnera, jak vychází se svými rodiči a sourozenci, prarodiči. Během několika prvních návštěv si jeho slova můžete ověřit na vlastní oči. Třeba zjistíte, že jeho příbuzní jsou jiní, než Vám je vylíčil. Věnujte svůj čas a přiměřené úsilí tomu, abyste je poznala pokud možno co nejlépe, snažte s jednotlivými členy najít nějaké společné téma, o kterém si budete moci pohovořit. Nezapomeňte se také partnera zeptat na zvyky v jeho rodině. Dávají si například vzájemně dárky k narozeninám, Vánocům? Co rádi jedí a pijí? Jestli třeba neexistuje nějaké téma, které je lepší vůbec neotvírat. Čím víc toho budete vědět, tím líp. Ušetříte si tak případné nepříjemné a trapné chvilky.
Buďte zdvořilá, ale nepodlézejte
Nepleťte si přirozený zájem s podlézavostí. Pokud se budete nad každou větu budoucích tchánů rozplývat, pravděpodobně brzy začnou pochybovat o Vaší upřímnosti. Pokud mezi Vámi dojde k nějakému nedorozumění, neurážejte se. Snažte se situaci v klidu urovnat. Každá rodina má své zvyky a způsob komunikace, je třeba do všeho hlouběji proniknout, abyste se vždy správně pochopili.
prarodiče s vnoučaty
Zeptejte se partnera na jeho pocity
Během vzájemných návštěv u rodin nikdy nezapomínejte na partnera. Po setkání s rodinou se spolu můžete bavit o tom, jaký dojem na Vás návštěva udělala. Jak jste během něho oba cítili, zda bylo někomu něco nepříjemné.