Když vysvitne slunce, láká nás to ven do přírody, nebo alespoň na zahradu či na krátkou procházku. Slunce je zdrojem ultrafialových paprsků, které naše pokožka spolu s tukovou vrstvou využívá k tvorbě velmi důležitého vitamínu D, ale kromě UV záření a viditelného světelného spektra nám slunce dodává tepelnou energii. Té je tolik, že by bylo pošetilé tohoto jevu nevyužít. Dobře si to uvědomíte, když vystavíte slunečním paprskům vedle sebe dva předměty – jeden bude bílý a druhý černý.

voda ze sprchy

Bílý předmět záření (energii) odráží, zatímco ten černý ji pohlcuje. A tento fyzikální jev se stal také námětem tvůrcům solárních kolektorů na ohřev vody, anebo zahradních solárních sprch.

Solární sprcha je v principu velmi jednoduché zařízení. Sestává ze zásobníku vody černé barvy, kde se tekutina zahřívá, a dále ze sprchovací růžice, případně směsné baterie a ventilu pro oplachování nohou. Velikost sprchy určuje především objem akumulační nádoby, můžete tedy mít doma jednotku pro osprchování celé rodiny anebo pouze pro jednotlivce.

balónky na hladině

Podstatnou výhodou těchto výrobků je ovšem cena, ta je velmi nízká a v horizontu měsíců až několika let se investice zaplatí úsporami na ohřevu vody klasickým způsobem, tedy především elektrickým bojlerem a průtokovým ohřívačem vody. Důležité je ovšem udržovat sprchu v čistotě, aby se uvnitř ve sběrné nádobě nemnožily řasy, sinice a bakterie – ideální je nechat protékat vodu tak, aby v ní nestála déle než dva dny. Problematický může být i vodní kámen, toho se lze snadno zbavit např. docela obyčejným octem.

Sprchu můžete mít i tam, kde vodu nelze ohřát jinak

Někdy je úspora na ohřevu vody nepodstatná a naopak rozhoduje komfort. To bývá častým problémem u zahradních kolonií či chatových oblastí, kde není k dispozici elektrická přípojka, nebo kde ohřev vody pro sprchování představuje problém.

Zahradní sprchu tedy oceníte i v těchto místech při práci na zahradě pro oplachování rukou a nářadí, při rekreaci a opalování, při sportování a běžném osvěžení, kdy je alespoň vlažná voda lepším řešením, nežli ta ledová z kohoutku.